NEDİR?

İş hayatında aranan biri olmak istiyorsanız Muhasebe kursu tam size göre!

Muhasebe bir işletmenin mali açıdan işlemlerini rapor olarak tutan ve özetleyen bir bilim dalıdır. Bir şirketin mali kaynaklarını nasıl kullandığını ve şirketin kaynakları kullanması sonucunda değişimi gösteren belgeleri hazırlayan ve değerleri ölçen bir bilim dalıdır.
Muhasebicinin görevleri nelerdir?

Şirketlerde muhasebicilerin görev tanımları geniştir, bazı görev tanımları;

  • Muhasebeci, işletmesindeki çalışanların her ay bordrosunu hazırlar ve kayıtlarını tutar,
  • Şirketin alacaklarını ve ödenecek borçların kaydını tutar,
  • Çalıştığı şirketin veya işletmenin bütçesini ve yıllık blançosunu hazırlamak,
  • Şirketin belgelerini ve dosylarını kanunu sürece uygun olarak yönetmek ve saklamaktır.