DERS İÇERİKLERİ

Eğitiminiz teorik anlamda öğrendiğiniz bilgileri pratiğe dökerek, tam kapsamlı ve verimli bir şekilde gerçekleşiyor.

Eğitim Süresi: 84 Ders SaatiTEORİ BÖLÜMÜ


 • Muhasebe ve işletme nedir?
 • Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında Ticari Belgeler
 • 1. ve 2. sınıf işletmelerin Tek Düzen Hesap planına göre yevmiye kayıtları
 • Dönem sonu kapanış işlemleri
 • Fatura, Serbest Meslek makbuzu gibi ticari belgeler üzerinden uygulamalı Netsis üzerinden işleyiş
 • 4857 sayılı iş kanunu bordrolama
 • Sgk,Vergi dairesi yazışma örnekleri
 • Ticaret Sicil uygulamaları
 • Vergi Usul Kanunu cezaları
 • Bilanço,Gelir tablosu,Form BABS,Muhtasar beyanname,Katma Değer Vergisi Beyannamesi hazırlama
 • İnsan Kaynakları: Şirket Tanımlama, Parametreler, Pauntaj, Bordrolama, Raporlar

UYGULAMA BÖLÜMÜ


İzmir Şube:

NETSİS ENTEGRE & MİKRO Muhasebe Programı üzerinde yapılan ön muhasebe işlemlerinin yevmiye kayıtlarının Entegrasyon modülü aracılığı ile oluşturulması.

Ankara Şube:

NETSİS, LOGO, ETA VE ZİRVE Muhasebe Programları üzerinde yapılan ön muhasebe işlemlerinin yevmiye kayıtlarının oluşturulması.